Toekomst door Traditie: 125 jaar Tesselschade-Arbeid Adelt

Toekomst door Traditie: 125 jaar Tesselschade-Arbeid Adelt

De Walburg Pers, 1996
Vanaf de oprichting in 1871 tot op de dag van vandaag heeft 'Tesselschade-Arbeid Adelt', de oudste landelijke vrouwenvereniging van Nederland, slechts ??n doel voor ogen gehad: de Nederlandse vrouw behulpzaam zijn bij haar streven naar economische zelfstandigheid.
Nog steeds vervult de vereniging een belangrijke tijd bij het ondersteunen van vrouwen. Dat doet zij op twee manieren: door kwaliteitshandwerk te verkopen (bruto omzet ongeveer een miljoen gulden per jaar) en via het verlenen van financiële steun. In 1996 bestond TAA 125 jaar en was daarmee in jaren oud, maar in haar werk nog altijd even modern als op de dag van oprichting.


Uit naam van de majesteit. Het leven van J.B. van Heutsz (1851-1924) Nota Geheim 1903 en de Atjeh-rel in 1908 Van Tim naar Bertje Melati van Java: Dochter van Indië Drabbe machine- en bedieningsonderdelen sins 1928 Ultimate budo Tien gouden regels Tim Avonturen en bespiegelingen van een kater op leeftijd Johannes Pa van der Steur (1865-1945) In Prigen waren wij gelukkig Bokser pur sang Lolle van Houten (1944-2008) Bogoriana (1890) door Annie Foore Fernand (1874) door Melati van Java Een huwelijk in Indië (1973) door Mina Kruseman Tien jaar Haagse Directe Boksgeschiedenis van de stad Wil je niet, wil je wel? Het geheugen van Indië Familie gebleven Zestig jaar de handen uit de mouwen Tien jaar OCW Verzamelde romans en verhalen van Lin Scholte Hart voor de stad. Dienst Stadsbeheer Den Haag De vrouw beslist Het nieuwe onbehagen Leven tussen kunst en krant Indië Ongekuist Dienst Vervoer & Ondersteuning "Somewhere in Indië" Moet Terug Privaat eigendom Vrouw verdwaald in een moderne wereld Reuma verrast je "Kijk in Kloppenburg!" Rebels binnen de regels Toekomst door Traditie Bloemlezing uit 25 jaar Meta Tobben in Indië